Know Thyself Astrology
Jyotish, vedic astrology
Wat is astrologie
Ik en de Vrije Wil
Wat kun je met astrologie
Voorbeeld lichamelijke klachten
Horoscoop Adolf Hitler
actuele transits
Agenda
Angst voor overval
Horoscoop Politici
Horoscoop Nederland
diverse you tube films
Hints (Stress)
Hints (Holiday)
Hints (Egoïsm)
betekenis Diwali
Contact informatie
Interessante links
Saturnus / Shani
Yoga voor gevorderden
Doel van Know Thyself Astrology
Ontleding astraal lichaam
Ontleding oorzakelijk/causaal lichaam
Know my self - know Thy Self
Horoscoop Politici

bijgewerkt op: 18-05-2015

Voorbeschouwing:

De diverse politici proberen via onwaarheden elkaar af te troeven. Een trieste ontwikkeling en daarmee een toonbeeld van ons (gelukkig tijdelijke) verval. Nederland zelf heeft ook een horoscoop en daarin is Mercurius de beleidsbepaler. Deze staat zeer zwak en vandaar dat er over het algemeen nogal wazige besluiten genomen worden.

Vanaf November staat Jupiter in Kreeft en Saturnus in Schorpioen. Hoe goed Saturnus in Weegschaal stond, zo lastig staat Saturnus de huidge 2,5 jaar tot januari 2017. Het moment dat alles uitgepraat wordt voor een goede oplossing is wereldwijd voorbij. Nu wordt met strijd en confrontatie de eisen bekrachtigd. Ofwel alle ellende die de politiek de afgelopen jaren niet goed aangepast heeft resulteert de komende jaren in meer frictie en onenigheid.

Personen:

Wie is Geert Wilders:
geboren te Venlo 6 sept 1963
02:50uur


Er wordt zeer veel ophef gemaakt over Geert Wilders. Is hij zo extreem als dat wij denken? Dat hangt van het onderwerp af.  Zijn heer Asc. Maan staat met Jup in het 9e huis. Het 9e huis heeft met onder andere met religie te maken. In Geert zijn geval staan er een malefic aspect van Saturnus op zijn Maan en Jupiter en verder is Jupiter de heer van het 6e huis. Ofwel hij neemt zijn strijd/onenigheid mee richting dat thema.  Ofwel de zuiverheid van dat thema staat onder druk. Hij ziet de wereld wat dat betreft door een extremere bril dan hoe anderen dat beleven. De vraag is eigenlijk hoe hij daar vervolgens in deze periode mee omgaat. En dat wordt hoofdzakelijk bepaald door de Vimshottari Dasa en Narayana Dasa.

Voor de Griekse Astrologie een Maagd, voor de vedische astrologie duidelijk een Leeuw.

Zijn Arudha Lagna staat in Scorpio waardoor het publiek hem als een volhardend en indringende persoonlijkheid ervaart. Met zijn 9e aspect van Jupiter op AL (Arudha Lagna = uiterlijke verschijning) lukt hem te laten zien wat voor voor capaciteiten hij heeft. Dat is hoe de omstanders hem zien. Wat de Ascendant aangeeft is zijn houding naar de buitenwereld. Jupiter met zijn 5e 'exalted' aspect op zijn Ascendant Kreeft geeft hem de capaciteit om zich groots te voelen en zich groots neer te zetten. Helaas met Saturnus aspect op zijn Ascendant kijkt hij wisselend de kat of projecteert hij zijn ideaalbeeld. Aangezien het aspect van Jupiter op zijn Ascendant aanmerkelijk sterker staat dan zijn Saturnusaspect op zijn Ascendant zal hij hier redelijk goed mee overweg kunnen. Heer 6 in huis 9 geeft aan dat hij soms wat 'wrevel' wekt bij zijn missie.

Zijn Lagna/Ascendant is Kreeft waardoor hij zeer wisselend is in zijn houding. Daardoor is het lastig om evenwichtig over te komen. Zijn Maan gaat iedere maan(d) over Kreeft heen wat hem dus meer dan anderen triggert om zijn gevoelsbewegingen naar buiten te projecteren. Met een hoofdteken (Kreeft) als Ascendant wil hij 'actie' in het leven. De weg van 'Dharma' heet dat, ofwel datgene doen wat je innerlijke opdracht is (Moveble Cross of Rajas temperament).

Zijn 10e huis staat in Aries wat aangeeft dat hij op een zeer strijdvaardige wijze in het leven zijn missie wilt volbrengen. Heer Aries zijde Mars staat in het 4e huis waardoor hij er veel belang bij heeft dat de wortels van zijn cultuur en zijn persoonlijkheid goed verankerd zijn. Omdat Mars daar in Weegschaal staat en daar  zwak staat, lukt hem uiteindelijk ondanks zijn strijdlust niet die verankering te activeren zoals hij graag zou willen omdat hij constant met omgevingsfactoren rekening heeft te houden. Dat geeft mogelijk wat frustraties. Verder valt op dat Saturnus een 10e aspect maakt met zijn 4e huis. Daar staat deze exalted, ofwel supersterk. Hij wilt dus 'basis' waarden, discipline en orde terugbrengen in de samenleving waarin controle en structuur de dienst uitmaken . Een Saturnus-Mars combinatie maakt het een strijdbaar thema, met name voor de buitenwereld. De buitenwereld ervaart dit als 'streberig', 'onbuigzaam' en mogelijk 'furieus'.

De 'standaard' turbulentie in zijn partij maakt hem minder krachtig omdat hij zijn energie niet volledig op zijn doelen kan richten. Toch staan zijn politieke vrienden hem deze periode gunstig, waarin hij veel voor elkaar kan krijgen.

Mercurius staat in de horoscoop van Geert supersterk. Hij staat in de sterkste positie (Maagd) en ook in een zeer sterk 3e huis (praktische zaken). Zijn intellect of onderscheidingsvermogen is zeer goed ontwikkeld. Met een 7e aspect van Jupiter op zijn 3e huis komt er nog veel meer capaciteit bij om zich te kunnen uitdrukken. Hij is zeer praktisch ingesteld wat dat betreft. 

Geert zijn Zon staat met Venus in Leeuw in het thema GELD. De Zon vertoeft daar prima, dus hij wilt zichzelf graag in het middelpunt neerzetten als het om financiële zaken gaat. Zijn Venus zorgt ervoor dat hij (zij het beperkt) rekening houdt met anderen wat geldzaken betreft. Daardoor zal hij zich wellicht belemmert voelen in zijn drive om zijn Wil aan anderen op te leggen, maar dat is voor een politicus vanuit mijn persoonlijke invalshoek een goede combinatie. Ofwel hij WILT op een krachtige,  dwangmatige (Pluto staat daar ook) en vriendelijke wijze, maar vooropgesteld liefst koninklijke wijze zijn doelen concretiseren. 

Door zijn Mars positie is het voor hem lastig zijn idealen te concretiseren en vanuit deze invalshoek zijn de standpunten van Geert enigszins aan verandering onderhevig. Het snel laten varen van de 65 jaar grens behoort daar bijvoorbeeld toe. Er kunnen meer standpunten op de helling gaan zolang zijn basishouding ten aanzien van 'onderdrukking' en 'waardigheid' van de mensen overeind blijven. Vanuit de jyotish staan zijn Mercurius, Jupiter en Saturnus zeer gunstig en zijn maan voor hem ongunstig. Maan is 'waning' in het lastigte waterteken. Maan kent op deze plek geen ik, maar een wij. En dat voor een Leeuw?

Wat verder opvalt is zijn ijzersterke Saturnus positie in het 7e huis waardoor hij sterk (vanuit zichzelf en  een botte bijl voor de omgeving) is in het debat (1 op 1) en zijn zeer sterke Jupiter/Maan postitie in Vissen in eigen huis. Ofwel duidelijk iemand met een missie alhoewel lastig te concretiseren. Een emotionele missie met een lastig aspect van Saturnus op Jupiter (special dristhi shani) waardoor de buitenwereld hem gevoelsmatig harder tegenwerkt dan dat feitelijk het geval is. Momenteel staat Jupiter in Kreeft (op zijn Ascendant) want hem enthousiaster zal maken. Zijn Saturnus is momenteel in Scorpio, wat aangeeft dat hij t.a.v. creativiteit beperkt wordt en de komende tijd met geldzaken/zorgen geconfronteerd gaat worden.


 horoscoop Geert Wilders

 


Wie is Mark Rutte:
geboren 14 februari 1967 te Den Haag
18:53uur
Mark Rutte is een Waterman met Zon, Venus en Mercurius dichtbij elkaar. Hij een vriendelijk excentriek persoon met vrije geest zoekende naar utopia. Persoonlijke vrijheid is erg belangrijk, vooral in relaties. Met Mercurius bij Venus praat hij graag en vriendelijk en op harmonie gericht. Hij wilt graag in de schijnwerpers staan als adviseur en is plezierig en gezellig in de omgang.  Mark zijn Jupiter staat exalted, ofwel op de sterkste plaats in de horoscoop maar in het 12e huis, het huis van afzondering (torentje in Den Haag). Dat betekent in potentie zeer veel vermogen hebben om het beste eruit te halen en naar de buitenwereld als visie te projecteren. Hij heeft veel innerlijke wijsheid. Mark is aanmerkelijk genuanceerder om zijn roeping naar buiten toe te projecteren dan andere politici. Zijn motto is dat we door samen te werken meer bereiken dan ieder voor zich. Doordat Saturnus een aspect maakt op zijn thema geld, is dit voor hem belangrijk thema om grip op te houden. Het Dagobert Duck syndroom is mogelijk wat overdreven, maar dat hij wilt bezuinigen staat hem op zijn lijf geschreven.  Hij heeft momenteel Jupiter transit ook in  zijn 12e huis staan (tot juli 2016 in Kreeft)  en dat is vanaf zijn Maan gezien het 4e huis (plaatje hieronder is niet geactualiseerd) en dat geeft hem deze periode meer mogelijkheden zich op de thuisbasis te concentreren. Hij is intens actief achter de schermen waarin hij een belangrijke persoonlijke (mogelijk spirituele) ontwikkeling meemaakt. Momenteel staat Saturnus in Schorpioen (tot januari 2017)  De lastige en moeilijke zaken zullen het hem steeds zwaarder gaan maken in zijn werk. Hij staat constant onder druk.  Voor hem zelf is Venus als heer Midhemel een Kendresh ofwel het zal hem langzaamaan steeds moeilijker blijken zich postief op te blijven stellen in deze lastige tijden. Zijn gewenste glimlach verschuilt een hoop achterliggende problemen die de komende 2,5 jaar alleen maar duidelijker waarneembaar zullen worden.

  horoscoop Mark Rutte
Wie is Emile Roemer:
geboren 24 augustus 1962 te Boxmeer
geboortetijd onbekend

Met Zon in Leeuw heeft hij van nature talenten om mensen naar zich toe te trekken. Hij staat graag in de schijnwerpers.
Omdat zijn tijd niet bekend is kan zijn Maan in zowel Stier (sterk) of Tweelingen (Nieuwsgierig) staan. Hij heeft een snel bevattings en beoordelingsvermogen, maar voornamelijk dankzij hulp van Jupiter. Zijn Jupiter staat in Waterman waarmee individuele ontwikkeling voorop staat. Zijn Venus staat zwak (in Maagd) wat inhoudt dat hij ten kostte van zichzelf het beste eruit haalt om het anderen naar de zin te maken.

 horoscoop Emile Roemer


Wie is Diederik Samson
geboren 10 juli 1971 te Groningen
geboortetijd onbekend

 horoscoop Diederik Samson


Diederik is een complex persoon. Veel energieëen zijn met elkaar verbonden waardoor het lastig is daar duidelijke herkenbare uitspraken over te doen, omdat zijn geb. tijd niet correct is. Hij is in ieder geval een gevoelsmatige, scherpe en grillige spreker. Hij is nieuwsgierig, in de basis vriendelijk maar heeft zeker idealistische tendensen. Hij gaat voor actie in plaats van woorden en dat verklaart ook zijn handelingen in het verleden. Mogelijk staat zijn onderscheidingsvermogen wat onder druk, hij probeert zijn wisselende gevoelsschommelingen dwangmatig te uiten en die standpunten wisselen dan ook regelmatig. Sybrand Buma
geboren 30 juli 1965 te Workum
geboortetijd onbekend

Alexander Pechtold
geboren 16 december 1965 te Den Haag
geboortetijd onbekend

Alle horoscoopen die op deze site beschreven zijn hebben als enige doel inzicht te verschaffen in de kwaliteiten van bepaalde personen die voor buitenstaanders herkenbaar moeten zijn, zonder daar verder een oordeel over te geven. Bewustzijn is eenheid, de materie waarin deze door 'the mind' tot uiting gebracht wordt is divers. De mind ofwel het verstand is gelaagd en gehecht aan manifestatie in de wereld van dualiteit en deze buitenste laag / grofste laag (die niet tastbaar is)  manifesteert zich rond om ons heen.
 


introductieWelkom in de wereld van Astrologie