Know Thyself Astrology
Jyotish, vedic astrology
Wat is astrologie
Ik en de Vrije Wil
Wat kun je met astrologie
Voorbeeld lichamelijke klachten
Horoscoop Adolf Hitler
actuele transits
Agenda
Angst voor overval
Horoscoop Politici
Horoscoop Nederland
diverse you tube films
Hints (Stress)
Hints (Holiday)
Hints (Egoïsm)
betekenis Diwali
Contact informatie
Interessante links
Saturnus / Shani
Yoga voor gevorderden
Doel van Know Thyself Astrology
Ontleding astraal lichaam
Ontleding oorzakelijk/causaal lichaam
Know my self - know Thy Self
Doel van Know Thyself Astrology

Het uiteindelijke doel van mijn site is bewustzijnsverruiming waardoor wij ontvankelijk worden voor het innerlijke licht (Het zichtbare licht met je ogen dicht). Als wij speelballen van de natuur zijn en van ons eigen handelen, moet toch een keer de vraag rijzen waar dit allemaal vandaan komt? Hoe komt het dat de ene fluitend door zijn leven gaat en de loterij wint en de ander zijn leven lang getergd wordt door armoede en slopende ziekten. Als we allen 'gelijk' zouden zijn, dan zou een dergelijke lotsbestemming niet eerlijk zijn. Dus armoede, rijkdom, ziekte en gezondheid wordt door ons eigen handelen bepaald, ofwel  door Karma, ons zogenaamde 'handelen' of 'de wet van vergelding'. Dat karma is op het geboortemoment bekend (door geb. datum en geb. tijdstip) en ontvouwt zich door de tijd.  Maar omdat wij ons er niet goed bewust van zijn, draaien we elke keer weer door die gehaktmolen van het leven heen, tenminste als je armoede en ziekten als onwenselijk ervaart. Toch blijkt er een uitweg te zijn door je bewustzijn zodanig te verruimen dat je ervaart dat het toch allemaal anders in elkaar zit als dat ons verstand in de eerste instantie doet denken.

Indien je 8 uur per dag werkt, 2 uur per dag in de file staat, 2 uur de krant leest, eten klaarmaakt, boodschappen doet en andere verplichtingen nakomt en de resterende uurtjes tot het slapen gaat naar de televisie kijkt,  hebben we feitelijk alleen onze eigen uiterlijke zintuigen achtervolgd. We vallen vervolgens in slaap en weten ons niets te herinneren van de tijd gedurende de slaap. Of we vallen niet in slaap om de verplichtingen die ons achtervolgen alsnog een plaats te kunnen geven. Zolang wij dit schema volhouden zal er weinig veranderen in ons leven.  Maar....

Toelichting op bovenstaand symbool:

... voor de enkeling die streeft naar volledig(er) bewustzijn is bovenstaande afbeelding een symbool van de shakti (power) langs de chakra's (energievelden). Door het activeren van deze oerenergie zijn we in staat het leven vanuit een ander(wijdser of dieper) perspectief te bekijken. Hoe verder je daarin groeit, hoe meer je zult herkennen dat de uiterlijke zintuigen ons constant in beweging brengen. En zodra je dat constateert kun je daar ook verandering in aanbrengen. Aanvullend via de astrologie kom je erachter dat je misschien minder vriendelijk overkomt dan dat je altijd dacht. Ook andere lastige (en goede) eigenschappen worden bewuster ervaren. Je ontdekt (helaas) dat jouw waarheid eigenlijk niet zo heel erg de waarheid is want van elk standpunt kan wel een tegenopmerking gemaakt worden die jouw waarheid de nek omdraait. Patanjali zegt dat de enige waarheid is die toegevoegde waarheid Pramana is. Deze dient aan 2 kwaliteiten te voldoen. Op de eerste plaats moet de gemaakte opmerking voor iedereen gelden en op de tweede plaats dient deze opmerking in alle tijden geldig te zijn.

Nog even iets meer over bovenstaande afbeelding. De chakra's staan dus in verband met de diverse planeet energieen. Wees ervan bewust dat alles in de innerlijke wereld (in je hoofd, in je lichaam) beweegt alsook in de uiterlijke wereld. De hele astrologie zit in zowel in jezelf als in de zintuigelijke buitenwereld. Als voorbeeld de lichtblauwe circel wat Venus voorstelt en de tegenstellingen van het kruis verbindt zijnde Ram (links) en Weegschaal (rechts) alsook Kreeft (onder) en Steenbok (boven). Door meditatie (prathyara, dharana, dhyana volgens Yoga Sutra's van Patanjali) kan de kundalini energie vanuit Muladhara (het onderste symbool) geactiveerd worden.  In sommige situaties gebeurt dit echter spontaan.
 
Nog een voorbeeld van bovenstaande afbeelding. Het bovenste is het AUM symbool, de zogenaamde '3' vorm met een sliert door het middelste deel. Die zogenaamde '3' staat voor het waak (1), droom (2) en diepe slaap (3) toestand, daarboven (bijna niet te zien) zit nog een soort halve maan en een punt (bindu). Die halve maan geeft de scheidslijn aan van wat het gemanifesteerde deel van het bewustzijn is (namelijk die 3 met sliert die eronder zit) en de punt boven die halve maan wat het bewustzijn zelf voorstelt.

Die punt is datgene dat je (uiteindelijk bewust) bent en het symbool kan pas begrepen worden indien je dus bewust je waak-, droom- en diepe slaaptoestand kunt ervaren. Dat is de Purusha, en alles wat daaronder hangt zoals het denken, willen en doen en de gehele stoffelijke wereld is Prakriti. Dit niveau bereiken is zeer lastig omdat we van klein kind af aan constant getriggerd worden op de zintuiglijke wereld te handelen, waarin we moeten leren en presteren. Maar wil je echt overstag, dan hierbij een paar suggesties:

Suggesties:
 
Je moet de knop richting de uiterlijke wereld van je 5 zintuigen stop kunnen zetten (door training). Alle beperkingen waardoor je geen tijd hebt komen tenslotte voort uit eigen wensen; je moet je gedachten los kunnen laten (door training) en je moet je geheugen loslaten (heb je in een ver gevorderd stadium eigenlijk niet meer nodig, omdat de intuïtie dit overneemt). Vervolgens blijft het onderscheidende intellect actief en de zojuist genoemde intuïtie neemt de plaats in van het denken. De intuïtie is als een netwerkcomputer die alles direct weet tegenovergesteld aan je eigen computer zonder internet aansluiting, ofwel de eigen 'wil' wordt ongeschikt aan de Universele 'Wil'. Hoe het hele traject geactiveerd kan worden bestudeer je bijvoorbeeld in de Yoga Sutra's. Dat begeleidt de zoeker van gedragshoudingen tot rek- en strek oefeningen om in balans te komen, ademhalingstechnieken en meditatietechnieken en ontdek uiteindelijk onderstaande zin.

'I am the birthless, the deathless, the blissful, the omniscient,the omnipotent, ever - glorious Soul'. 

En om het traject te visualiseren onderstaande link:

 http://www.youtube.com/watch?v=6UuC8WUNeSU


introductieWelkom in de wereld van Astrologie