Know Thyself Astrology
Jyotish, vedic astrology
Wat is astrologie
Ik en de Vrije Wil
Wat kun je met astrologie
Voorbeeld lichamelijke klachten
Horoscoop Adolf Hitler
actuele transits
Agenda
Angst voor overval
Horoscoop Politici
Horoscoop Nederland
diverse you tube films
Hints (Stress)
Hints (Holiday)
Hints (Egoïsm)
betekenis Diwali
Contact informatie
Interessante links
Saturnus / Shani
Yoga voor gevorderden
Doel van Know Thyself Astrology
Ontleding astraal lichaam
Ontleding oorzakelijk/causaal lichaam
Know my self - know Thy Self
Wat is astrologie
 
 


Waarom Astrologie en wat kun je met Astrologie? 

Beste lezer!

Vroeger dacht ik dat astrologie iets ‘vaags’ was waarin sommige karaktereigenschappen slechts deels herkenbaar waren en dat het hooguit een hulpmiddeltje kon zijn in toekomstige ontwikkelingen. De artikeltjes uit de krant met horoscopen bleken naar mijn idee uiteindelijk voor iedereen te kloppen, ongeacht je sterrenbeeld.
 
Echter terwijl ik de opleiding tot erkend astroloog volgde werd mij steeds meer duidelijker dat het met dat ‘vage’ wel meevalt.
En iedere keer verbaast het mij weer dat er steeds meer uit de eigen horoscoop te halen valt. Nu ik een aantal jaren verder ben op dit vlak kom ik tot de conclusie dat eerder mijn gebrekkige kennis van de astrologie onjuistheden veroorzaakt.
 
De reden dat ik astrologie wilde volgen was omdat ik door externe aangelegenheden gedwongen werd om mij meer op mijzelf te focussen dan op een ander. Met astrologie als basis kun je nu volmondig zeggen 'een ander begrijpt je toch niet', met als reden omdat die ander alles vanuit zijn eigen unieke wereldbeeld (referentiekader) ziet.
 
Als astroloog zijnde kom je tot het inzicht of besef dat alles wat de mens beweegt toch wel een astrologische achtergrond heeft. Naarmate ik hier verder op doorstudeerde ben ik uiteindelijk geswitched van de Griekse naar de Vedische astrologie. Deze andere richting was wel even wennen, maar voor mij na veel studie toch wel herkenbaarder dan de oorspronkelijke griekse invalshoek. De Griekse astrologie verandert ook elke 72 jaar, de Indiase (Jyotish) is al duizenden jaren onverandert.
 
Als wij nagaan dat sommige personen een enorme drive hebben om geld te verdienen, anderen zich terugtrekken in het klooster en weer anderen graag met vrienden op pad gaan en wat van de wereld willen zien herkennen we ongetwijfeld dat wij allemaal anders in elkaar zitten.
 
Het bijzondere is dat de astrologie op basis van het geboortemoment van een persoon kan herleiden hoe iemand zich later ontwikkelt en of hij het klooster in zal gaan of verkiest tot maximale zelfontplooiing door veel te werken of liever met zijn vrienden naar de kroeg gaat.
 
Gaan we nog een stap verder, dan is op het geboortemoment van bijvoorbeeld de zojuist geboren baby te zien of deze baby broers en zussen gaat krijgen of al reeds heeft, hoeveel dat er zullen zijn en of ze oud zullen worden. Ook zijn er technieken ontwikkeld die aangeven hoe oud jezelf wordt. De marakas (killers) van heer 1 en 7 spelen in de Vimshottari Dasa een belangrijke rol hierin.Omdat dergelijke zaken vanuit verschillende invalshoeken berekend worden neemt de nauwkeurigheid naar evenredigheid toe. De vader en moeder staan in diezelfde horoscoop van deze baby. De onderlinge hoek in graden tussen vader (zon) en moeder (maan) geeft hun relatiebeeld weer. Hoe het in hun leven vergaat tot en met het moment van overlijden is terug te herleiden uit diezelfde horoscoop. Ook is het mogelijk door uiterlijke gebeurtenissen naar de geboortetijd terug te rekenen.

Als we vervolgens de horoscoop van één of beide ouders onder de loep nemen kunnen wij tevens berekenen wanneer het geboortemoment van hun kind vermoedelijk zal geschieden.

Als het kind ontvankelijk is voor ziekten, zien wij dat in zowel de horoscoop van de vader, die van de moeder maar ook in de horsocoop van het kind zelf.
 
Indien dit soort patronen herkend kunnen worden, dan is naar mijn idee de conclusie dat er iets is wat alle horoscopen omvat en synchroniseert waardoor het lijkt alsof wij pionnen zijn die volledig opgaan in het spel (van het leven). Pas hier komt de filosofie om de hoek kijken. Hoe zit dat dan? Wie zijn wij dan? Wat staat daar boven dat alles ‘regeert’? Is dat de natuur (prakriti) of is dat wat anders (purusha). 
 
Hoe zit het dan met helderziendheid waarbij zonder na te denken vanuit de intuïtie een patroon zichtbaar herkend wordt of dat er iets is wat overal doorheen dringt en op te pakken valt. Misschien moeten wij dat ‘denken’ wel aan de kant zetten om hier doorheen te kunnen prikken om er iets van te kunnen begrijpen. Op het moment dat wij daarover willen nadenken zijn we zowel goed, als niet goed bezig. Zolang we denken blijven wij in dualiteit (of twijfel) hangen, maar als we niet denken zijn we passief.
 
Dan komt yoga leraar Patanjali om de hoek kijken met zijn Yoga sutra’s (verzen) waarin hij aangeeft dat door het stilzetten van het verstand (manas), het hele bewustzijn (citta)  ofwel 'de waarnemer tot rust komt. Manas is één van de 4 onderdelen binnen het bewustzijn. Door dat ‘tot rust’ komen leren we te ontdekken wie wij werkelijk in essentie kunnen zijn, en dat blijkt dus niet alleen ons stoffelijke lichaam te zijn. Maar om zover te komen moeten we dus wel begrijpen wat ons te wachten staat als we het denken tot bedaren krijgen. ‘Manas’ ofwel het denken reageert op diverse impulsen maar met name op externe impulsen vanuit de 5 zintuigen (ogen = zien = vuur, oren = horen = ether, neus = ruiken = aarde, mond = proeven = water en tot slot huid = aanranken =  lucht) en richting de 5 bewegingsorganen, armen, benen, spraak, uitscheidings en voortplantingsorgangen. Als dat beheersbaar wordt kunnen we ons focussen op het intellect, genaamd buddhi, ook een onderdeel van het (grenzeloze) bewustzijn binnen de Antakharana. Vervolgens leren we intellect het bewustzijn zich innerlijk te focussen op ‘ahamkara’ of het eigen ik (asmita) binnen datzelfde bewustzijn; echter vaak wordt één of andere godheid gebruikt omdat dit eenvoudiger is. Als wij dit door middel van Yoga consequent en met regelmaat beoefenen tezamen met lichamelijke oefeningen en een juiste ademhaling, ontstaat er (bij de landurige volhouders) een ‘staat van samadhi’ zoals de sadhaka's (beoefenaars) dit noemen en herkennen wij patronen alsof we vanuit een ‘heliview’ op het leven kijken. Siddhi's (w.o. zien en horen op afstand) gaan zich binnen het bewustzijn ontwikkelen. Het verstand (manas) speelt geen rol meer, omdat de alleswetende intuïtie zijn oorspronkelijke taak weer op zich neemt. Alle wijsheid die er is komt spontaan tot onze beschikking en blijkt tevens tijdloos. Dit traject ofwel het ontvouwingpotentieel is te volgen vanuit de astrologie en maakt het daardoor zeer interessant.
 
Zo komen wij tot de conclusie dat voor het begrijpen van ‘het leven’ astrologie een heel belangrijk hulpmiddel kan zijn, zij het dat het beperkt blijft tot het 'verstand' gekoppeld aan het besluit nemende 'intellect'. De kunst is dus de eigen intuïtie te ontwikkelen om heer en meester te zijn van tijd, ruimte en je eigen persoonlijkheid. Ofwel van persona (ik) naar Jiva (individueel bewustzijn) naar Ishvara (collectief bewustzijn).
 
De goden zijn de planeten, en er staat 1 god (1 centrum = Brahman) waar alles (alle zonnestelsels) omheen draaien, of DAT wat alles omvat en doordringt. Wat in de uiterlijke wereld gebeurt, loopt synchroon met hetgeen er in de innerlijke wereld in het vijfvoudig ‘gelaagde’ lichaam gebeurt. Feitelijk moeten wij dit andersom zien. Wat in ons zelf gebeurt geschiedt in de buitenwereld. Hoe beter jij jezelf kent, hoe beter je de omgeving buiten jezelf (her)kent. Vandaar ‘Know Thyself’.
 

Het kruis als symbool

Zoals de wijze mens weet is het nieuw geboren kind geconditioneerd (gekruisigd) in tijd en ruimte op het moment van de 1e ademhaling. De horizontale as symboliseert de beweging in ruimte en de verticale as symboliseert de beweging in tijd. Eigenlijk precies zoals de wereld zelf. Deze draait zowel om zijn eigen as (tijd) en om de zon heen (ruimte). Indien alle mensen in deze wereld elkaars handen vasthouden dan strepen ze symbolisch al hun individuele karakter-eigenschappen veroorzaakt door geboorte in ‘tijd’ (aarde draait om eigen as) tegen elkaar weg waardoor alleen de zuivere dualiteit overblijft. Je kunt dit vergelijken met de Zon die op elke graad staat in plaats van 1 op de 360 graden. Licht en Duisternis als tegenpolen bestaat niet meer. Halen we ook nog de beweging door ‘ruimte’ (aarde beweegt om zon) weg, dan is de mens ‘één’. Hiermee wordt een belangrijk element van het (Christus) kruis verklaard. Tevens symboliseert hetzelfde kruis (of swastika in het hindoeïsme) de 2 tegenstellingen aan. De linkerkant van het kruis staat voor ‘ik’ terwijl de rechterkant van het kruis voor ‘de ander’ staat. De bovenkant staat voor ‘maatschappelijke roeping’ tegenover de onderkant van het kruis wat staat voor ‘de wortels van je persoonlijkheid. De Beweging van ruimte wordt in 12 (zon) of 27 (maan) mootjes gehakt wat de sterrenbeelden (Rasis-Nakshatras) vormen. De beweging van tijd wordt ook in 12 mootjes gehakt wat de 12 levensthema’s, huizen of bhava’s genoemd worden.

Dat astrologie en religie oorspronkelijk bij elkaar horen blijkt uit sommige kruizen in kerken waarin de Leeuw, de Stier, de Engel en de Arend afgebeeld zijn. De engel behoort aan 'waterman' en zit aan de onderkant van het kruis, ofwel gelinked aan de innerlijke wereld (4e huis). De schorpioen past bij de arend aan de bovenkant van het kruis in de uiterlijke wereld (10e huis). Draai het symbool van scorpio eens op zijn kant en ziet een soort draad die om een spoel heen gaat. Dit is de latente 'kundalini' energie die geactiveerd moet worden (met behulp van yoga) om de tegenstellingen (shiva en parvati) complementair te maken. 'Leeuw' staat voor de persoonlijkheid ofwel jezelf en staat links van het kruis en tot slot 'Stier' staat voor 'de ander' aan de rechterkant. Venus staat waardig in Stier en is de 'verbindingsenergie' met anderen. Het hart van het kruis wordt gesymboliseerd door Venus wat behoort bij het sterrenbeeld Weegschaal en Stier. Het 'hart' van dit kruis staat voor de 'christus' of 'krishna, of de afgebeelde duif in het Vaticaan, een ander symbool van Venus'. Deze astrologische - religieuze symboliek is dan ook herkenbaar in andere religies.
 
Bovenaan zien we een afbeelding van Ganesha en het kruis (swastika). Ganesha staat voor 'muladhara', het onderste energieveld bij het stuitje. Zijn slurft symboliseerd de kundalini energie.

Mensen met Venus op de descendant (rechterkant van het kruis ofwel zonsondergang) zijn erg sociaal. Zij zijn in staat zichzelf soms zover aan te passen dat ze ondergesneeuwd worden door anderen. Mensen met Zon op de Ascendant (linkerkant van het kruis) en geboren rond zonsopgang hebben meestal meer moeite met het zich aanpassen omdat ze zelf bepalen hoe ze het leven wensen in te delen.

Één beweging is nog buiten beschouwing gelaten en dat betreft de beweging van de noordpoolas langs de 7 poolsterren in grofweg 24.868 jaar. Hier houdt de griekse astrologie geen rekening mee, de vedische (jyotish) astrologie echter wel. De verschillende invalshoeken wat duiding betreft wordt 'ayanamsa' genoemd en verklaart afwijkende interpretaties. De griekse astrologen gaan uit dat de zon op 21 maart Ram in gaat en dat klopt astronomisch niet. Er zit op dit moment net 24 graden verschil tussen deze 2 belangrijke stromingen in de astrologie. Trek 24 dagen af van je huidige geboortedatum aan aansluiting te krijgen met de vedische invalshoek. Stel je bent 30 april jarig. Grieks ben je en Stier, maar Vedisch gezien ben je een Ram.
 

 

       Ram - Johfra                                                              Stier - Johfra                                                       Tweelingen - Johfra

http://www.johfra.nl/

introductieWelkom in de wereld van Astrologie