Know Thyself Astrology
Jyotish, vedic astrology
Wat is astrologie
Ik en de Vrije Wil
Wat kun je met astrologie
Voorbeeld lichamelijke klachten
Horoscoop Adolf Hitler
actuele transits
Agenda
Angst voor overval
Horoscoop Politici
Horoscoop Nederland
diverse you tube films
Hints (Stress)
Hints (Holiday)
Hints (Egoïsm)
betekenis Diwali
Contact informatie
Interessante links
Saturnus / Shani
Yoga voor gevorderden
Doel van Know Thyself Astrology
Ontleding astraal lichaam
Ontleding oorzakelijk/causaal lichaam
Know my self - know Thy Self
Wat kun je met astrologieMogelijkheden:

De astrologie is een 'all inclusive' wijsheidssysteem waarbij de energiën welke als planeten om ons heen draaien, ook binnen ons bewustzijn om ons heendraaien. De filosofische uitspraak 'zo boven, zo beneden' van zeker Hermes Trismegistus past hier dan ook goed thuis. Een expert astroloog moet kunnen duiden van de 1e ademhaling tot de laatste ademhaling en alle belangrijke highlights in het leven kunnen traceren, zowel in het verleden als in de toekomst.

Omdat het leven feitelijk om 12 hoofdthema's draait binnen het individu, binnen de groep personen of binnen het land, is het interessant te vernemen waar je sterk staat en waar je zwak staat.

De belangrijkste 4 thema's gebaseerd op sterrenbeeld zijn:

Hoe sterk sta ik om mijn leven eigenhandig invulling te kunnen geven.
Immers een Zon in Ram is sterker dan een Zon in Weegschaal.

Hoe sterk ben ik geworteld met mijn cultuur, mijn thuisbasis en mijn leefomgeving.
Namelijk een Maan in Kreeft staat sterker dan een Maan in steenbok.

Hoe sterk sta ik in persoonlijke relaties.
Hier komt de Weegschaal gelukkig wat beter uit de verf omdat deze zich aanmerkelijk makkelijker aanpast dan bijvoorbeeld de Ram. 

Hoe sterk sta ik om een bepaald beroep goed te kunnen uitoefenen.
Dit is dan kenmerkend voor de Steenbok (de vreugdeloze werkverslaafde) in tegenstelling tot de wat labielere Kreeft.

Bovenstaande krachtthema's bepalen in de basis hoe sterk je in het leven zult staan op betreffende levensterreinen.

Gaan we een stapje verder dan gaan ons bepaalde zaken opvallen.

Niet verwonderlijk is dat het grootste deel van alcohol en drugsverslaafden vaak veel 'vissen' eigenschappen bezitten. Ook niet verwonderlijk is dat het groot deel van de werkverslaafden (als ziekte gezien in dit voorbeel) vaak veel 'Maagd' eigenschappen.
Daarbij proberen Vissen zich te onttrekken uit de harde realiteit terwijl de Maagd vecht tegen de chaos waarin hij juist orde wilt scheppen. Niet verwonderlijk dat dit dan ook tegenpolen zijn.


Het feit dat iemand agressief is, de neiging tot stelen heeft of een alcoholverslaafde is wordt behalve door de opvoeding voornamelijk vanuit het basiskarakter aangegeven. De omstandigheden tijdens de opvoeding kunnen bepaalde karaktereigenschappen versterken of afzwakken en ook dat staat reeds in de horoscoop vermeld. Ontwikkelingen in de toekomst staan in grote lijnen vast waardoor de vrije Wil zeer beperkt is. Leef je vanuit je verstand (manas), dan denk je over een volledig vrije Wil te beschikken. Leef je vanuit het intellect (buddhi), dan weet je dat je in herkenbare patronen leeft waarin de Vrije Wil helemaal niet vrij is. De bewuste mens die op de hoogte is van wat er gaat komen er daar naar toe kan leven, leert zijn /haar potentie te gebruiken om zo volwaardig mogelijk invulling aan het leven te geven.

Levensloop:

De ontwikkeling van het kind tot het einde van het leven bestaat uit een aantal trajecten wat door astrologen al duizenden jaren bestudeerd wordt. Via de 'dasa' systemen kan bij een horoscoop duiding de ontwikkeling van de mens bloot gelegd worden. Hierdoor wordt aanzienlijk meer inzicht gegeven op de ontvouwingsmogelijkheden welke het individu te ervaren krijgt. Dit gebeurt met de Rasi-D1 horoscoop en de Navamsa-D9 horoscoop. Verder gebruiken we de Dasamsa-D10 voor werk gerelateerde zaken en D-24 voor studies. De D-20 horoscoop wordt weer gebruikt voor religeuze zaken.

vrijheid:

De echte 'vrijheid' waarover gesproken wordt zit in jezelf en zal alleen bereikt kunnen worden door de 5 externe zintuigen (jyanendriyas) te laten onthechten van de externe 'drives', waar wij in ons leven constant mee geconfronteerd worden en waar wij vaak ook net zo hard aan meedoen. Het 'ik', ofwel ahamkara (je lichaam die zich onderscheid van de ander kan indien de mens zich volledig kan afsluiten van de externe wereld, zich richten op dat ego. Dat betekent dat Manas, gesymboliseerd door de maan - ofwel het verstand (tot stilstand moet komen). Het traject wat Patanjali beschrijft gaat in 8 stappen. Als de mens zich innerlijk volledig kan richten op het zelf, dan kan er een spontane reactie onstaan waarin volledige vrijheid ervaren kan worden. En dat is het enige doel van Yoga..

Maar dat betekent wel dat je je zeer consequent aan de 8 gedragslijnen te houden. Yama en Niyama gaan over het gedrag. Geweldloosheid(Ahimsa), oprecht zijn (Satya) en niet stelen bijvoorbeeld (Asteya) behoren toe aan Yama. Zolang wij ons uiterlijk triggeren door dergelijk gedrag zal het zeer lastig worden het verstand tot rust te brengen. Asana gaat over de lichamelijke oefeningen om de nadi's te openen waardoor er prana (levensenergie) door je lichaam kan stromen. Dan volgt er een ademhalingsstudie waarin je leert op de juiste wijze prana uit de lucht te halen en door retentie hiervan ontdek je dat de turbulentie binnen het verstand (manomanakosha) tot stilstand komt. Dat heet Pranayama. Vervolgens hebben we Pratyahar  dat je leert jezelf naar binnen te richten. Eigenlijk met je ogen dicht jezelf focussen op het puntje van je neus, of de chakra's of op de achterzijde van je hoofd. Dhyana is de volgende stap waarbij je jezelf intens focust op een gekozen symbool of op jezelf (anahata-hartchakra). Als je je maar lang genoeg concentreert op het door jou gekozen symbool ben je in staat dat symbool zodanig in je op te nemen dat je het superscherp voor je ziet. Je kunt het symbool draaien en bekijken vanuit alle invalshoeken. Samadhi ontstaat waarin jij je oplost in het symbool. Het ego verliest zijn functie en je ziet alles vanuit een externe situatie alsof jij zelf de achtergrond bent van het hele decor (van het leven), het symbool etc. Dat noemen ze samadhi. Vervolgens met Kaivalya probeer je de daar opgedane levenswijsheid in het 'aardse' leven te projecteren. Dat is vrijheid. Namelijk egoless handelen. Wij zijn geen stand alone units meer, maar gekoppeld aan een netwerk waarin ons eigen ik feitelijk niet meer aan de orde is.

Patanjali zegt dat behalve de zoektocht naar de essentie van je bestaan er NIETS anders in het leven belangrijk is.  
             Maagd - Johfra

             Een maagdelijke schoonheid nietwaar? De maagd Maria was onbevlekt ontvangen, ofwel de
             Maan van Maria stond in het sterrenbeeld Maagd (zuiverheid).


Hier een voorbeeld van familieastrologie en de omgang met de gezinsleden. De astrologie bewijst dat dit vrij eenvoudig en het is ook erg herkenbaar. Hetzelfde kun je doen richting relaties. je vergelijkt bijvoorbeeld de heer 1 en heer 7 en je ziet gelijk de basishouding richting elkaar. 

INNIMICAL TO SON: ‘Jathaka Thathva’ :
If the Lord of the 5th is in the 6th or the 12th (house), the Son will be the native’s enemy; 
 
INNIMICAL TO MOTHER:
If the Lord of the 4th and the 11th are inimical to the Lord of Lagna, the person will be inimical towards mother; If the Lord of the 4th is either associated with or aspected by a malefic, the same is the effect; If the Lord of the 4th is in the 6th or in the 6th house from the house occupied by the Lord of the 4th, the person will be inimical towards his mother;
 
INNIMICAL TO FATHER:
If a planet malefic to the Lord of Lagna or to the Lord of the 10th occupies the 10th house, or is in the 6th from Lagna, the father will be the enemy of the native. If the Lord of the 5th is in the 6th, the 8th or the 12th and aspected by the Lord of Lagna, the native will revile with his father.
The same is the case when the Lord of the 5th is in the 6th, the 7th or the 12th and aspected by Rahu.

introductieWelkom in de wereld van Astrologie